I Ramsalt kan du selv påvirke hvor store dine månedlige utgifter skal være. Du bestemmer selv hvor mye du betaler i innskudd, og med det hvor stor fellesgjelden din blir. Ved å betale et høyt innskudd vil naturligvis månedlige kostnader bli lavere.

Du kan også lese mer om hva som er inkludert i felleskostnadene. Visste du, for eksempel, at eiendomsskatt er inkludert, i motsetning til de fleste sameier og selveier-leiligheter?

 
 
6997_03.jpg
 

Driftskostnader

Driftskostnadene er de løpende kostnadene man har ved å bo, uansett om man bor i et borettslag eller sameie/selveier. Disse er inkludert i felleskostnadene ved å bo i Ramsalt, og de inkluderer bl.a.

Eiendomsskatt
Kommunale avgifter
Forsikring av bygget
Vaktmestertjenester
Vedlikehold av bygget
Forretningsførsel

 

Fellesgjeld

Fellesgjelden er et lån tatt opp ved bygging av Ramsalt. Hver leilighet har sin andel av dette lånet. Du bestemmer selv hvor mye fellesgjeld din leilighet skal ha.

Ramsalt har en IN-ordning, som står for «individuell nedbetalingsordning», på fellesgjelden. Dette betyr at hver enkelt andelseier kan nedbetale hele eller deler av sin andel av fellesgjelden. Dette er noe du kan gjøre når som helst i lånets løpetid inntil to ganger i året. Felleskostnadene blir da lavere.

6997_D1001_ny.jpg
Balkong-1001_ny.jpg
Ramsalt_Interior_A0502-1030x688.jpg
 

Stipulering av felleskostnader

I oppgitte felleskostnader er kostnader knyttet til drift og finansiering av egen fellesgjeld inkludert. Borettslaget har individuell nedbetalingsordning som gjør at du to ganger i året kan betale ned på fellesgjelden, og dermed påvirke egne månedlig utgifter.

F.eks: C303
Felleskostnader kr 11.021,- inkluderer kr 2.508,- til drift og kr 8.513,- til betjening av fellesgjeld på
kr 2.970.000,-.

Felleskostnaden reduseres med ca kr 3.000,- pr mnd hvis du nedbetaler kr 1.000.000,- på din andel av fellesgjelden.

Driftskostnader kr 2.508,-:
I felleskostnadene er det lagt til grunn drift og vedlikehold av borettslaget, herunder betjening av fellesgjeld, forretningsførsel, forsikring av bygget og tilgang til kabel-tv/data med individuelle tilpasninger. Vaktmestertjenester, vedlikehold av heis, garasjeanlegg, grøntarealer samt eiendomsskatt, kommunale avgifter og renovasjon inngår også her.

NB! I motsetning til selveier så inngår eiendomsskatt, kommunale avgifter og renovasjon i driftskostnadene.

Lånekostnader kr 8.513,- hvorav kr 2.714,- er avdrag på ditt lån:
Borettslaget har gunstig finansieringsordning på fellesgjelden med 50 års nedbetaling og god rentebetingelse. Husk at avdrag er sparing.

Kontakt oss for å få regnet ut hva din fellesgjeld vil være.